Image
0
1 maja, 2021

Wielka Brytania rozpoczęła badania nad CBDC

Iza

Wielka Brytania rozpoczęła badania nad możliwością stworzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

Badania Wielkiej Brytanii nad CBDC

Wielka Brytania podała do wiadomości, że zamierza rozpocząć badania nad możliwością wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Jest ona kolejnym krajem, który podejmuje taką decyzję. Niedawno również NBP ogłosił, że podejmie się analizy wprowadzenia CBDC.

W dokumencie opublikowanym w kwietniu przez HM Treasury podano, że rząd powołuje Zespół Zadaniowy Banku Centralnego ds. Walut Cyfrowych. HM Treasury oraz Bank of England będzie miał na celu koordynowanie tych zadań.

Rząd oraz Bank Anglii, aby podjąć decyzję czy wprowadzą CBDC będzie współpracował z interesariuszami. Będą wspólnie sprawdzać korzyści, ryzyko oraz jego praktyczne aspekty. CBDC uznają jako nową formę pieniędzy, która będzie istnieć obok gotówki i depozytów bankowych. Nie chcą dopuścić do tego, żeby cyfrowa waluta wyparła banknot.

Zakres zadań nad badaniem CBDC

HM Treasury wymienia również zakres zadań, które będą pełnione przez powołany Zespół Zadaniowy. Jako jego cel uznają zapewnienie strategicznego podejścia i popieranie bliskiej koordynacji między władzami Wielkiej Brytanii.

Wyznaczyli do tego celu cztery zadania. Pierwszym z nich będzie koordynowanie badań celów, przypadków użycia, szans i zagrożeń programu nad potencjalnym brytyjskim CBDC. Jako drugie zadanie będzie ocena ekonomicznych cech konstrukcyjnych, które CBDC musi wykazać. Trzecie zadanie opiera się na zapewnieniu rygorystycznej, spójnej oraz wszechstronnej oceny brytyjskiego CBDC. Jako czwarte zadanie będzie monitorowanie rozwoju CBDC na arenie międzynarodowej.