Image
0
19 sierpnia, 2021

Wzrostowa inflacja bazowa i aktywa rezerwowe w lipcu 2021 roku

Iza

NBP co miesiąc podaje do wiadomości dane dotyczące inflacji bazowej, a także przedstawia aktywa rezerwowe Polski. W miesiącu lipiec inflacja bazowa wyniosła 3,7% według wskaźnika po wyłączeniu cen żywności i energii. Natomiast aktywa rezerwowe przeliczone na euro osiągnęły kwotę 136,9 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary 163,0 mld USD.

Inflacja bazowa w lipcu

Narodowy Bank Polski (NBP), co miesiąc podaje, do wiadomości publicznej, stan inflacji bazowej za dany miesiąc. Jest ona przedstawiona w czterech wskaźnikach, a także według wskaźnika CPI, który pokazuje średnią zmianę cen wszystkich dóbr kupowanych przez konsumenta. NBP opublikował 16 sierpnia 2021 roku dane o wskaźnikach inflacji bazowej za miesiąc lipiec 2021 roku. Z raportu wynika, że inflacja bazowa za lipiec uległa wzrostowi, w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Dane dotyczące wskaźnika CPI w lipcu wykazują wzrost o 0,6% w stosunku do miesiąca czerwiec. Co oznacza, że wyniósł on 5,0%. Natomiast pozostałe cztery wskaźniki wyglądają następująco:

1) po wyłączeniu cen administrowanych, wyniosła 4,7%, w stosunku do miesiąca czerwiec wzrosła o 0,7%;

2) po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych, wyniosła 3,3%, wobec poprzedniego miesiąca wzrost wyniósł 0,4%;

3) po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,7%, który do poprzedniego miesiąca zanotował wzrost o 0,2%;

4) 15% średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,6%, w stosunku do czerwca wzrosła o 0,5%.

Analitycy używają najczęściej wskaźnika “po wyłączeniu cen żywności i energii”. Jak podają:

“Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym”.

Aktywa rezerwowe w lipcu

NBP 6 sierpnia 2021 roku, podał do wiadomości, jak przedstawiają się oficjalne aktywa rezerwowe Polski pod koniec lipca 2021 roku. Z danych wynika, że aktywa rezerwowe przeliczone na euro zwiększyły się i wyniosły 136,9 mld euro. Oznacza to wzrost o 2,8 mld euro w porównaniu do miesiąca czerwiec 2021 roku. Stan rezerw w przeliczeniu na dolary zwiększył się i wyniósł 163,0 mld USD. Daje to wzrost o 3,6 mld USD wobec poprzedniego miesiąca.

NBP zarządza rezerwami dewizowymi. Co oznacza, że 70% rezerw jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Natomiast pozostałe 30% są trzymane na lokatach w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.