Image
0
4 lipca, 2021

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 roku – akcyza

Iza

Od 1 lipca 2021 roku weszły w życie również nowe przepisy związane z akcyza. Dotyczą one obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA, odprowadzenia podatku akcyzowego od zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu oraz obowiązku składania deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej.

Obowiązek zgłoszenia do CRPA

Zmiany będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych. Termin zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) upłynął 30 czerwca 2021 roku. Również do tego czasu trzeba było uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne na formularzu AKC-R, które uprzednio złożono. Należy dodać w nim dane, których wcześniej nie wymagano. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Rozpoczęcie rejestracji do 30 czerwca zostanie uznane za dochowanie wyznaczonego terminu pod warunkiem, że proces rejestracyjny zostanie zakończony w CRPA do 31 sierpnia 2021 roku.

Należy pamiętać, że podmioty, które nie zarejestrowano w CRPA, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej od 1 lipca 2021 r. w zakresie wyrobów akcyzowych.

Akcyza od zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu

Wprowadzono również przepisy dotyczące opodatkowania zmiany rodzaju zarejestrowanego samochodu osobowego w Polsce. Gdy ktoś, np. sprowadzi samochód zarejestrowany jako ciężarowy. To wtedy akcyza będzie podlegała zapłacie, jeśli po 1 lipca 2021 roku przerejestruje go jako samochód osobowy. Do tej pory można było uniknąć tego podatku. Będzie to również dotyczyło nabycia lub posiadania samochodu osobowego, którego nie zarejestrowano na terytorium kraju. Tylko w przypadku, jeśli nie można ustalić podmiotu, który wcześniej zapłacił podatek akcyzowy. Dodatkowo obowiązkiem jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Będzie to potrzebne do celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu przesunięto na 1 lipca 2022 roku. Dotyczy to samochodów osobowych, w tym również kempingowych. Oznacza to, że podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, dopiero od 1 lipca 2022 roku. Dotyczy to zmian rejestracji samochodów osobowych, które nastąpią w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

Deklaracje w formie elektronicznej dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2021 roku wprowadzono obowiązek składania deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy będą mogli rozliczać akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Natomiast deklaracje papierowe będą dostępne jedynie dla osób prywatnych.

Miesięczna deklaracja podatkowa obowiązuje, m.in. w sytuacji, w której produkcja wyrobów akcyzowych jest poza składem podatkowym, występuje zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, a także opodatkowano, m.in. wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, paliwa silnikowe (formularz AKC-4/AKC-4zo), wyroby węglowe (formularz AKC-WW), energia elektryczna (formularz AKC-EN), susz tytoniowy (formularz AKC-ST/AKC-STn), czy wyroby gazowe (formularz AKC-WG).