Image
0
2 lipca, 2021

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 roku – kasy fiskalne

Iza

Od 1 lipca 2021 roku dołączyły kolejne branże i usługi, które zostały objęte obowiązkiem rejestrowania swojego obrotu. Posłużą do tego kasy fiskalne online. Mają one przede wszystkim usprawnić rejestrowanie obrotu. Będą również przesyłać dane do systemu teleinformatycznego, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Kasy fiskalne online

Zmiany dotyczące branż, które muszą posiadać kasy fiskalne online, wprowadzano etapami. Pierwszy pojawił się w styczniu 2020 roku, gdzie kasy musiały posiadać, m.in. warsztaty samochodowe, mechanicy i stacje paliw. Drugi zaplanowano na 1 lipca 2020 roku, a trzeci na 1 stycznia 2021 roku. Jednak przesunięto je o pół roku ze względu na pandemię Covid19. Drugi etap wprowadzono 1 stycznia 2021 roku i obejmował takie branże jak: gastronomia, hotelarstwo oraz sprzedaż węgla.

Ministerstwo podaje, że od 1 lipca 2021 roku ruszył trzeci etap. Obowiązkiem ewidencjonowania swojego obrotu z użyciem kasy fiskalnych online objęto branże: budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, opieki medycznej (lekarze, stomatolodzy), prawnicze, siłownie, kluby fitness.

Przy wymianie kasy fiskalnej na kasę fiskalną (rejestrującą) online przedsiębiorca musi pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Zakupione urządzenie musi posiadać potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar. Należy również zawrzeć umowę z serwisantem posiadającym wymagane uprawnienia. Kasa rejestracyjna online, aby działała poprawnie niezbędne jest bezpieczne i stałe łącze z Internetem oraz przeprowadzenie procesu jej instalacji i fiskalizacji.

Ulga podatkowa od kasy fiskalnej

Przedsiębiorca jednak ma również możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za wymianę kasy fiskalnej. Wynosi ona 90% ceny netto zakupu, jednak kwota zakupu urządzenia nie może przekraczać 700 zł.

Przy zakupie większej ilości kas rejestrujących online, można także skorzystać z ulgi podatkowej na każdą z nich. Jednak, aby to zrobić należy zacząć używać tych kas, nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Rozliczenie, ulgi na zakup kasy fiskalnej online, należy wpisać w deklaracji VAT. Dotyczy to czynnego podatnika VAT. Natomiast bierny podatnik VAT dokona tego za pomocą wniosku, który może złożyć do odpowiedniego Urzędu Skarbowego (US).

Kasy fiskalne online łączą się zdalnie i na bieżąco z właściwym organem nadzorczym. Dodatkowo rejestruje ona wszystkie dane dotyczące sprzedaży takie jak: paragony fiskalne, wydruki niefiskalne, a także raporty dobowe. Kasy fiskalne online mają umożliwić organom skarbowym, m.in. gromadzenie danych, które posłużą do późniejszej analizy, a także pozwolić na zdalne wykrycie nieprawidłowości oraz ograniczyć działania szarej strefy.