Image
0
3 lipca, 2021

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 roku – pakiet VAT e-commerce

Iza

Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie pakiet VAT e-commerce. Będzie on obowiązywał w Polsce, a także w innych państwach Unii Europejskiej (UE). Ma on na celu uszczelnienie VAT, który obejmuje sektor handlu elektronicznego i importu niewielkich przesyłek do UE.

Zmiany w e-commerce

Pakiet e-commerce będzie dotyczył przedsiębiorców, jak również ich konsumentów. Resort finansów twierdzi, że rozwiązania, które zawarto w pakiecie e-commerce ułatwią przedsiębiorcą rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE.

Zmiany zawarte w pakiecie e-commerce obejmują kilka aspektów. Można tutaj wspomnieć o likwidacji zwolnienia z VAT od importu, tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Obowiązuje ona w całej UE. Ponadto przewidziano rozszerzenie zakresu transakcji B2C dla celów VAT. Rozliczenie będzie możliwe za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Również przy pomocy tej procedury, jest możliwość rozliczania VAT od sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich do konsumentów w UE. Wprowadza również uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach. Nie mogą one przekraczać rzeczywistej wartości 150 euro. Nałożono także nowe obowiązki na operatorów interfejsów elektronicznych. Można tutaj wymienić, np. platformy cyfrowe, które zajmują się ułatwianiem sprzedaży na rzecz konsumentów z UE.

Cele wprowadzonego pakietu

Rozwiązania przedstawione w pakiecie mają na celu uszczelnić system VAT w transgranicznym handlu elektronicznym. Zespolenie będzie między przedsiębiorcami, a konsumentami (B2C). Przyczyni się to do tego, że podmioty spoza UE także będą płaciły ten podatek. Mają one także zapewnić wyrównanie szans w obszarze handlu elektronicznego dla przedsiębiorców spoza UE, względem przedsiębiorców z UE. Podatek od towarów i usług będzie naliczany pod względem przepisów kraju odbiorcy, a nie nadawcy.

Pakiet e-commerce ma przede wszystkim ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. Odbędzie się to poprzez zmniejszenie obciążeń, a także kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych.