Image
0
5 lipca, 2021

Zmiany w podatkach od 1 lipca 2021 roku – Tax Free

Iza

Od 1 lipca 2021 roku ruszyła rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego Tax Free na platformie PUESC. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku obejmie, to również konsumentów.

Nowa odsłona

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą rejestrować się do systemu Tax Free poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać w systemie VAT podróżnym, będą mieli czas od lipca, aby dostosować swoją działalność do zmian, które wejdą od 1 stycznia 2022 roku. Z tego powodu Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia wytwórcom oprogramowania, a przedsiębiorcom techniczne opisy. Pozwolą one na integrację ich systemów sprzedaży z platformą PUESC w zakresie Tax Free.

System zwrotu podatku VAT podróżnym jest obecnie dostępny jedynie w formie papierowej. Od 1 stycznia 2022 roku będzie również działał w formie elektronicznej. Spowoduje to od przyszłego roku, nałożenie obowiązku na przedsiębiorców, wystawiania dokumentów Tax Free, w formie elektronicznej.

Daje on możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT, który został zapłacony za zakup towarów na terenie RP. Dotyczy to podróżnych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Dokonali zakupu w Polsce na kwotę powyżej 200 zł i otrzymali za niego paragon fiskalny. Również wywieźli zakupiony towar poza terytorium UE, a dodatkowo był on w stanie nienaruszonym i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Rejestracja w systemie Tax Free

Aby zarejestrować się w systemie Tax Free, należy wejść na stronę PUESC. Następnie podczas rejestracji nastąpi weryfikacji czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Dodatkowo będzie sprawdzane czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to 2 warunki, które są niezbędne do tego, aby móc sprzedawać w systemie Tax Free od 1 stycznia 2022 roku.

W formularzu rejestracyjnym należy wskazać miejsce lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przypisać unikatowe numery kas rejestrujących on-line do miejsca lub miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, wskazać podmiot, który pośredniczy w zwrocie VAT podróżnym. Krokiem nieobowiązkowy jest: wskazanie osoby upoważnionej w imieniu sprzedawcy do wykonywania czynności w systemie Tax Free i przypisanie jej konkretnych ról lub funkcjonalności związanych ze sprzedażą i zwrotem podatku.